Menu
Dzwonki
1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40
PRZERWA OBIADOWA
6. 13:00 - 13:45
7. 13:55 - 14:40
8. 14:50 - 15:35
9. 15:45 - 16:30Godziny spotkań Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas:
Piątek: od 1455 do 1540- wolontariat, Szkolne Koło Caritas

Ferie zimowe wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas

Ferie, ferie i po feriach! Narty, sanki, codzienna Msza święta, wspólny stół, spotkania formacyjne – to wszystko, co budowało wspólnotę podczas pierwszych wspólnych ferii wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Ten wspólnie spędzony czas pozostanie na długo w naszej pamięci. Czas wypoczynku, w którym modlitwa i wysiłek fizyczny wypełniały nam dni, a dodatkowe atrakcje takie jak wieczór w Zakopanem, kąpiel w basenach termalnych, wizyta w Izbie Regionalnej czy dyskoteka – no i niezapomniane wieczory z „mafią” przyczyniały się do nawiązywania przyjaźni, zawierania nowych znajomości i pogłębiana relacji z Bogiem. Chcemy w tym gronie nadal się spotykać – i to chyba najlepsze podsumowanie naszego wyjazdu do Poronina.

(materiał ze strony internetowej Archidiecezji Łódzkiej)

KREMÓWKA PAPIESKA NA RZECZ WOLOTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

W niedzielę, 9 października 2016 r.s, z okazji Dnia Papieskiego, wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas rozprowadzać będą papieskie kremówki. Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczone zostaną na działalność Szkolnych Kół Caritas i formację wolontariuszy Caritas.

Rajd „Uczynki miłosierdzia śladami świętych”.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy SKC wraz z opiekunami do udziału w VII Rajdzie SKC. Tegoroczny rajd odbędzie się w Pabianicach w dniu 20.09.2016 (wtorek) pod hasłem „Uczynki miłosierdzia śladami świętych”. Rajd będzie miał formę swoistej gry miejskiej. Start zaplanowany jest przy par. św. Mateusza w godz. 9:00 – 10:00 (grupy będą wychodziły cyklicznie), przygotowane są dwie trasy zależnie od wieku uczestników, na trasach w punktach kontrolnych należało będzie wykonać zadania związane z tematem rajdu. Zadania będą się wiązały z uczynkami miłosierdzia oraz postaciami świętych: św. Maksymiliana Kolbe, patrona Pabianic, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Wincentego a Paulo. Meta znajdować się będzie przy par. św. Maksymiliana. Tam wszyscy uczestnicy zaproszeni zostaną do udziału w ciekawych zabawach integracyjnych, wspólnego uczestnictwa we mszy św. oraz do gorącego posiłku. Zakończenie przewidziane jest między 14:00 a 15:00, w dużej mierze zależy to od tempa wędrówki i przybycia grup na metę.

Szczegółowe informacje, plany tras, harmonogram i materiały pomocne w tematycznym przygotowaniu się do rajdu prześlemy placówkom, które zgłoszą chęć udziału w imprezie. Zapraszamy grupy liczące 10 do 20 osób, dojazd do Pabianic na własną rękę (można korzystać z kolei aglomeracyjnej, tramwaju linii 41 lub innych środków lokomocji)

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem: szkolnekola@toya.net.pl do 12.09.2016 (poniedziałek).

Z ramienia Caritas organizatorem rajdu jest Biuro Wolontariatu, w przygotowanie bardzo aktywnie włączają się opiekunowie SKC ze szkół w Pabianicach i Ksawerowie, swego wsparcia udzielają wybrane parafie, instytucje i urzędy pabianickie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału – czekamy na Was – takiego rajdu jeszcze nie było!!!

Z serdecznymi pozdrowieniami Pracownicy Biura wolontariatu


Ogólnopolski Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie

Mszą św. w Ogrodach Bernardyńskich zakończył się Ogólnopolski Jubileuszowy Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie. W dwudniowym spotkaniu (12-13 września) wzięli udział przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas z 22 diecezji w Polsce – łącznie 2,5 tys. dzieci i młodzieży z opiekunami i księżmi asystentami.
W tym roku wypada 20. rocznica powołania Szkolnych Kół Caritas. Pierwsze powstało w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Stąd pomysł, aby zaprosić wolontariuszy z całej Polski do stolicy Podkarpacia.
W sobotę uczestnicy zjazdu spotkali się w Hali Podpromie w Rzeszowie. Młodzież wysłuchała m.in. wystąpień na temat działalności wybranych kół, począwszy od świadectwa Marii Kowalskiej – inicjatorki i opiekunki pierwszego w Polsce SKC przy II LO w Rzeszowie. W dalszej kolejności odbyły się prezentacje filmowe i występy sportowe. Szczególnie podobał się występ Bartosza Ćwika – wicemistrza Polski w trialu rowerowym. Po zwiedzeniu fontanny multimedialnej uczestnicy zjazdu bawili się m.in. przy muzyce zespołu Karczmarze NaNowo. W niedzielę głównym punktem programu był Marsz Miłosierdzia. Goście z całej Polski przeszli od Hali Podpromie do Ogrodów Bernardyńskich, po drodze zatrzymując się przy sześciu stacjach, gdzie na specjalnie przygotowanych scenach uczniowie rzeszowskich szkół prezentowali krótkie scenki związane z świętą osobą zaangażowaną w dzieło miłosierdzia. Młodzież z V LO przedstawiła postać św. Maksymiliana Kolbego, uczniowie I LO – św. Jadwigi Królowej, s uczniowie Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezentek – św. Faustyny Kowalskiej.

Program Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas
Program Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas w Zespole Szkół im. ks. Jana Długosza w Dobroniu

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

Przesłanie Papieża na zakończenie
Międzynarodowego Roku WolontariatuOkres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
• Kształtowanie postaw prospołecznych.
• Rozwijanie empatii, zrozumienia.
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
• Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce
2. Działania szkolnego klubu CARITAS
3. Praca w bibliotece szkolnej

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

1. Praca w Domu Dziecka w Porszewicach.
2. Praca w HOSPICJUM „Dom w Łodzi”.
3. Praca w Domu Samotnej Matki w Łodzi.
4. Opieka nad zabytkami, pomnikami, cmentarzami.
5. Współpraca ze schroniskami dla zwierząt.
6. Utrzymywanie przyjaznych kontaktów z emerytami, rencistami, bezdomnymi (organizowanie imprez).
7. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

SYSTEM REKRUTACJI

• Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu
• Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu oraz naborze na tablicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły
• Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy
• Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu
• Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego
• Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

ZEBRANIA CZŁONKÓW WOLONTARIATU

I SZKOLENIE PODSTAWOWE – termin: druga połowa września
Cele:
• Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu
• Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy
• Poznanie obszarów pomocy
• Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej
• Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy

II SPOTKANIA CYKLICZNE – 2 razy w semestrze
Cele:
• Pogłębianie motywacji
• Organizacja działań
• Tworzenie projektów
• Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego
• Monitorowanie działalności wolontariuszy
• Wymiana doświadczeń

PRAWA WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
• zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
• zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
• zasada troski o los słabszych,
• zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA

• dużo optymizmu i chęć do działania,
• motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
• umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
• odwaga, empatia i otwartość,
• odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
• kultura osobista.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

SPOSOBY EWALUACJI

• ankieta dla wolontariuszy,
• sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego,
• rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
• potwierdzenia wpłat na konta fundacji,
• zdjęcia z imprez,
• strona WWW Wolontariatu,
• artykuły w prasie lokalnej,
• podziękowania od osób i instytucji,
• wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy,

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

• strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
• artykuły (informacje i reportaże) w prasie lokalnej
• informacje na tablicy Wolontariatu
• plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

Wyróżniający się wolontariusze otrzymują dyplomy.
Godzina: 00:04

Szkoła realizowała projekt "Ścieżka zdrowia - zdrowa i sprawna młodzież". Zadanie współfinansowane ze środków programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM"


Projektu „Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…” realizowany przez uczniów Gimnazjum w DobroniuStrona "Trzy Dęby" została stworzona w ramach projektu edukacyjnego pt. "Dobrońskie Dęby Pamięci"W 2008 r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia wyposażona została w komputery PC Windows Vista.Copyright by Maksym Prusisz, Przemysław Tomaszewski, Joanna Słabiak-Szela, Piotr Szela - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna