Menu
Dzwonki
1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40
PRZERWA OBIADOWA
6. 13:00 - 13:45
7. 13:55 - 14:40
8. 14:50 - 15:35
9. 15:45 - 16:30


INFORMACJE DLA RODZICÓW

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

Konsultacje indywidualne dla rodziców
odbywaja się w czwartki od godz. 14:45 do 15:30


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.
Serdecznie dziękuję za to, że byli Państwo z Kuratorami Oświaty, samorządami, rodzicami, opiekunami, a przede wszystkim – uczniami – w procesie przygotowywania sieci szkół. Bardzo ważnym celem projektowania nowego prawa oświatowego była dla nas szkoła, która jest blisko ucznia.
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.
Proszę, aby wspomniany list został odczytany i przekazany na najbliższych zebraniach z rodzicami.
Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:
· tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
· tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
· tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.
Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców        ODCZYT


TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI W II PÓŁROCZU 2015/2016

Termin Godzina          
8 września 2016 r.(czwartek) 17.00 Zebranie z rodzicami
16 listopada 2016 r.(środa) 17.00-17.30
17.30-18.30
Zebranie z rodzicami
Konsultacje dla rodziców
12 grudnia 2016 r.(poniedziałek) 17.00-17.30
17.30-18.30
Zebranie z rodzicami
Konsultacje dla rodziców
7 lutego 2017 r. (wtorek) 17.00-17.30
17.30-18.30
Zebranie z rodzicami
Konsultacje dla rodziców
3 kwietnia 2017 r.(poniedziałek) 17.00-17.30
17.30-18.30
Zebranie z rodzicami
Konsultacje dla rodziców
18 maja 2017 r. (czwartek) 17.00-17.30
17.30-18.30
Zebranie z rodzicami
Konsultacje dla rodziców
12 czerwca 2017 r. 17.00 Prezydium Rady Rodziców


PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA

GIMNAZJUM
1 A - Wioletta Neugebauer - sala nr 8
1 B - Marzena Wartalska - sala nr 10
1 C - Elżbieta Topolska - sala nr 11
2 A - Monika Pawełczyk - sala nr 12
2 B - Bogusława Zajączkowska - sala nr 2
2 C - Monika Włodarczyk - sala nr 6
2 D - Anna Maliszak - sala nr 5
3 A - Małgorzata Gorzelak - sala nr 3
3 B - Piotr Szela - sala nr 7
3 C - w/z Wioleta Wojdyńska - Kusiak - sala nr 13

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA KLAS III
19 KWIETNIA 2017 (PONIEDZIAŁEK)

Część humanistyczna:
- egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9. 00 (60 minut) ,(dyslektycy- 80 minut)
- egzamin z języka polskiego- godz. 11.00 (90 minut), (dyslektycy- 135 minut)

20 KWIETNIA 2017 (WTOREK)

Część matematyczno- przyrodnicza:
- egzamin z przedmiotów przyrodniczych- godz. 9.00 (60 minut), (dyslektycy- 80 minut)
- egzamin z matematyki- godz. 11.00 (90 minut), (dyslektycy- 135 minut)

21 KWIETNIA 2017 (ŚRODA)

Część z języka obcego nowożytnego:
- egzamin z języka poziom podstawowy- godz. 9.00 (60 minut), ( dyslektycy – 80 minut)

- egzamin z języka poziom rozszerzony- godz. 11.00 (60 minut), (dyslektycy- 90 minut)

PRZEBIEG EGZAMINU                                  ODCZYT


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2015/2016

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Długosz w Dobroniu ustalił w roku szkolnym 2016/2017 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

• 14 października 2016 r.

• 31 października 2016 r.

• 2 stycznia 2017r.

• 19-21 kwietnia 2017 r. (dni wolne dla uczniów I i II klas)

• 2 maja 2017 r.

• 16 czerwca 2017 r.

PROPOZYCJA OFERTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
Termin/ godz. Rodzaj zajęć Osoba prowadząca
PONIEDZIAŁEK
7.30- 8.15 Zajęcia wyrównawcze z historii i WOS mgr Monika Pawełczyk
13.55-14.40 Praca z uczniem z trudnościami w nauce mgr Andrzej Antczak
14.50- 15.20. Praca z uczniem zdolnym mgr Małgorzata Gorzelak
WTOREK
13.55- 14.40 Zajęcia rekreacyjno- sportowe mgr Piotr Perek
14.50-16.30 Przygotowanie do zawodów sportowych mgr Tomasz Sujecki
ŚRODA
7.30- 8.15 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego mgr Olga Pruszkowska
13.55-14.40 Zajęcia dodatkowe z chemii/biologii mgr Agnieszka Dolewa
13.55-14.40 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego mgr Elżbieta Topolska
13.55-14.40. Zajęcia wyrównawcze z historii mgr Wioletta Neugebauer
13.55-14.40 Zajęcia wyrównawcze z matematyki mgr Agnieszka Jarzębak
13.55-14.40 Zajęcia wyrównawcze z matematyki mgr Marzena Wartalska
13.55-14.40 Zajęcia dodatkowe z matematyki mgr Anna Kłucjasz
13.55-14.40 Zajęcia dodatkowe z biologii/informatyki mgr Piotr Szela
13.55-14.40 Przygotowanie do egzaminu w.g oddzielnego harmonogramu
14.50- 15.35 Praca z uczniem zdolnym mgr Monika Włodarczyk
14.50- 15.35 Powtórzenie do egzaminu mgr Wioletta Neugebauer
15.00-17.00 raz w miesiącu Koło Teatralne mgr Monika Pawełczyk
15.30-17.00 Zajęcia rekreacyjno-sportowe mgr Tomasz Sujecki
Raz w miesiącu 4 godz. Koło Strzeleckie mgr Elżbieta Topolska
CZWARTEK
13.55- 14.40 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego mgr Olga Pruszkowska
13.55- 14.40 Zajęcia dodatkowe z religii mgr Karol Jabłoński
13.55- 14.40 Zajęcia rekreacyjno- sportowe mgr Piotr Perek
13.55- 14.40 Zajęcia wyrównawcze z chemii mgr Monika Włodarczyk
14.50-16.20 Zajęcia sportowe- piłka siatkowa mgr Jerzy Antoniak
PIĄTEK
7.30- 8.15. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego mgr Anna Maliszak
13.55- 14.40 Spotkanie Samorządu Szkolnego mgr Monika Włodarczyk
13.55- 14.40 Zajęcia dodatkowe z biologii/chemii mgr Agnieszka Dolewa
13.55-14.40 wg potrzeb praca z uczniem słabym i zdolnym mgr Bogusława Zajączkowska
14.00-15.30 raz w miesiącu Wolontariat mgr Wioleta Wojdyńska- Kusiak
13.55-15.15 co drugi tydzień Zajęcia dodatkowe z informatyki mgr Joanna Słabiak-Szela
Godzina: 00:14

Szkoła realizowała projekt "Ścieżka zdrowia - zdrowa i sprawna młodzież". Zadanie współfinansowane ze środków programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM"


Projektu „Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…” realizowany przez uczniów Gimnazjum w DobroniuStrona "Trzy Dęby" została stworzona w ramach projektu edukacyjnego pt. "Dobrońskie Dęby Pamięci"W 2008 r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia wyposażona została w komputery PC Windows Vista.Copyright by Maksym Prusisz, Przemysław Tomaszewski, Joanna Słabiak-Szela, Piotr Szela - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna