Menu
Dzwonki
1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40
PRZERWA OBIADOWA
6. 13:00 - 13:45
7. 13:55 - 14:40
8. 14:50 - 15:35
9. 15:45 - 16:30


EGZAMINY POPRAWKOWE

GIMNAZJUM

Język polski
27 sierpnia 2013 r. (wtorek) godz. 9.00

Język angielski
26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) godz. 9.00

Matematyka
26 sierpnia 2013 r. ( poniedziałek) godz. 10.15

Biologia
27 sierpnia 2013 r. ( wtorek ) godz. 9.00

Fizyka
27 sierpnia 2013 r. ( wtorek) godz. 10.15

"Niezwyczajni” zostają laureatami po raz trzeci..."

Dzień 13 czerwca 2013 r. na długo zapadnie w pamięci młodych aktorów z Publicznego Gimnazjum w Dobroniu. Wtedy to "Niezwyczajni” wraz z grupą taneczną ,,Caboom” po raz pierwszy wspólnie przygotowali spektakl teatralny "Wielka Gra”, w którym to poprzez ekspresję ciał, ruch sceniczny, taniec, wprowadzili widza w szarą, poniekąd bardzo smutną opowieść o Matce- Ziemi… Program artystyczny został zaprezentowany podczas I Przeglądu Teatralnego „Pamiętajcie o ogrodach” w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi pod patronatem Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi Sp. z o.o. Zajęliśmy zaszczytne II miejsce. Natalia Karpińska oraz Anita Grzegorzewicz, uczennice klasy III gimnazjum, uzyskały tytuł wyróżniających się aktorów.P.S. Zbliżają się wakacje, zasłużony czas odpoczynku. Życzę wszystkim moim aktorom słonecznych dni, obcowania z przyrodą ... Do zobaczenia po wakacjach

M.Pawełczyk


Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013

28.06.2013 godz. 9.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

PRZYWÓZ
1 autobus                2 autobus3 autobus
8.20 Poleszyn8.10 Brogi8.15 Chechło
8.30 Orpelow 8.15 Ldzań8.25 Pabianice
8.40 Kolumna 8.25 Róża 8.45 Markówka Wincentów
8.30 Mogilno
8.35 Dobroń Duży

ODWÓZ
1 autobus             2 autobus3 autobus
10.30 Gimnazjum 10.30 SP Dobroń i Gimnazjum 10.30 SP Dobroń i Gimnazjum Markówka Wincentów
10.40 SP Mogilno, Poleszyn, Orpelów10.40 SP Mogilno, Ldzań, Róża10.40 Gimnazjum Chechło, Pabianice
Zmiana odwozów w czwartek

Odjazd 1 i 2 klas Gimnazjum o godzinie 13.50

Autobus 1
13.50 Orpelów, Poleszyn

Autobus 2
13.50 Ldzań, Róża

Autobus 3
13.50 Wincentów, Markówka 14.00 Chechło, Pabianice

Odjazd 3 klas po Zakończeniu około 14.50

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych
odbędzie się dnia 26 czerwca 2013 r.
o godzinie 17.00
w Zespole Szkół im. ks. Jana Długosza
w Dobroniu, ul. Witosa 1a

Serdecznie zapraszamy


„Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…”.

Informujemy, że Zespół Szkół im ks. Jana Długosza w Dobroniu uzyskał dotację od WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI na realizację projektu „Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…”.
Celem tego projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjum na problem wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego szczególnie wody i powietrza oraz uświadomić, że oni również mają swój udział w tym procesie.
Zaplanowane działania będą realizowane w klasach pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum na lekcjach biologii, chemii i geografii oraz w czasie zajęć dodatkowych z uczniami. Niektóre inicjatywy będą miały charakter imprez ogólnoszkolnych czy konkursów adresowanych do całej młodzieży szkolnej.
Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
– wycieczka do kopalni i elektrowni w Bełchatowie
– wycieczka do oczyszczalni ścieków
– konkurs plastyczny „Źródła zanieczyszczeń atmosfery”
– quiz tematyczny „Jeden z dziesięciu” pod hasłem „Atmosfera - budowa, zjawiska pogodowe, przyczyny i skutki jej zanieczyszczenia”
– przedstawienie tematyczne pod hasłem „Powietrze”
– zajęcia z geografii „Zanieczyszczenie wody i powietrza w Polsce- analiza porównawcza”
– zajęcia z biologii „Budowa i zastosowanie mikroskopu” i „Wykonanie preparatu mikroskopowego i rysunku preparatu spod mikroskopu”
– zajęcia w terenie i klasie „Badania składu biologicznego wody pochodzącej z okolicznych cieków i zbiorników wodnych”
– zajęcia dydaktyczne z chemii: „Woda- właściwości i rola w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód.”
– zajęcia dydaktyczne z chemii: „Woda w naszym otoczeniu- podsumowanie projektu.”
– zajęcia laboratoryjne: „Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczenia wody”.
– szkolne seminarium popularnonaukowe ”Woda- jej właściwości, znaczenie i zanieczyszczenie”

Dzięki dotacji uzyskanej z WFOŚiGW w Łodzi szkoła będzie mogła zakupić wiele pomocy dydaktycznych, w tym również sprzęt multimedialny, a uczniowie biorący udział w konkursach otrzymają cenne nagrody. Sfinansowany zostanie również udział uczniów w planowanych wycieczkach szkolnych.
Mamy nadzieję, że zakupione pomoce pozwolą uatrakcyjnić pracę podczas lekcji biologii, chemii i geografii oraz ułatwią wprowadzanie trudnych zagadnień ekologicznych w kolejnych latach.


Napisali o nas"EXPRESS ilustrowany" nr 22/633

Piknik u Długosza

Dzień 18 maja 2013 roku zapisał się w kilkunastoletniej historii naszej szkoły jako wyjątkowy, doniosły, ale i radosny. Z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół w Dobroniu przy wsparciu Rady Rodziców, zaangażowaniu uczniów i nauczycieli odbyła się po raz pierwszy impreza, której celem było przybliżenie szkoły lokalnemu środowisku. Już o godzinie 15 licznie przybyli goście mieli możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach tematycznych. Można było poznać tajniki sztuki wypalania naczyń z gliny, wykonywania różnych przedmiotów z modeliny, odkrywania w sobie talentu aktorskiego, plastycznego, tanecznego. Poza tym chętni mogli nauczyć się podstaw taekwondo. Na zakończenie tej części pikniku odbył się pokaz pierwszej pomocy.
W trakcie warsztatów można było obejrzeć eksponowane w głównym holu budynku wystawy zdjęć z uroczystości szkolnych i wybrane prace uczniów, zaś obrazy ukazujące piękno ziemi łódzkiej były prezentowane w Gminnym Ośrodku Kultury. Niezwykle ważną akcję przeprowadził PCK, czyli nadzorował dobrowolne oddawanie krwi.
Godzina 16 to początek bardzo sympatycznej (jak się później okazało) rywalizacji, w której wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Były więc wyścigi w workach, biegi z piłką między głowami, z zawiązanymi oczami, rzuty do kosza, przeciąganie liny i inne.
Wraz z wybiciem godziny 17 rozpoczęła się część oficjalna. Wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły pani Agnieszka Dolewa, życząc dobrej zabawy. Następnie głos zabrał prowadzący całą imprezę pan Andrzej Antczak, który w przerwach między punktami programu przedstawiał historię szkoły, osiągnięcia uczniów i warunki, w jakich odbywa się proces nauczania.
Jako pierwsi zaprezentowali się młodzi ludzie z Łaskiego Bractwa Thratlonu, pokazując różne sztuki walki. Potem wystąpiły dziewczęta w tańcu hip hopowym ze szkolnego zespołu „Caboom” i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobroniu „Fresh move”. „Niezwyczajni” to nazwa grupy teatralnej gimnazjalistów, którzy zaprezentowali spektakl „O tempora, o mores” (O czasy, o obyczaje). Kolejnym punktem programu był występ Michaliny Rzepkowskiej i Patrycji Celeban, które to uczennice zaśpiewały kilka piosenek w języku angielskim. Tę część zakończył pokaz iluzjonisty z Łodzi.
Następnie publiczność przeniosła się przed budynek szkoły, by wysłuchać koncertu młodzieżowego zespołu z Pabianic „Muchy w butelce”. Był to bodaj najciekawszy punkt popołudniowego programu. Świadczy o tym chociażby fakt, że chłopaki kilkakrotnie bisowali.
Na koniec w szkolnej hali odbył się mecz, w którym rywalizowali ze sobą uczniowie i nauczyciele wraz z rodzicami. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem weteranów.
Podczas całej imprezy można było zapoznać się z wyposażeniem strażackiego wozu bojowego. Warto też dodać, że od początku do końce poza wieloma innymi gośćmi towarzyszył nam wójt gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak, który osobiście zaprosił kapelę z Pabianic oraz Łaskie Bractwo Thratlonu.
W podsumowaniu „Pikniku u Długosza” podziękowanie wszystkim uczestnikom i widzom złożyła Pani dyr. Agnieszka Dolewa. Ona również wręczyła nagrody, dyplomy i upominki za udział w licznych konkurencjach. Uważamy, iż warto w kolejnych latach w podobny sposób integrować młodzież i nauczycieli z mieszkańcami gminy Dobroń.

Uczniowie klasy IIc

Kolejny sukces w akcjach Polskiego Czerwonego Krzyża

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, wykonujemy gest o wysokiej wartości moralnej obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się nasza wdzięczność, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.''

Słowa Jana Pawła II, wygłoszone podczas Światowego Dnia Krwiodawców w 2004 roku, bardzo trafnie określają ideę honorowego krwiodawstwa. W naszej szkole staramy się te słowa zaszczepić w sercach uczniów, organizując liczne konkursy i akcje zaplanowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi.
Pełnoletni uczniowie uczestniczą w programie „Młoda krew ratuje życie”, gdzie co trzy miesiące honorowo oddają krew (kolejna tego typu akcja odbyła się 18 maja 2013 roku, podczas pierwszego „Pikniku u Długosza” imprezy plenerowej organizowanej na terenie naszej szkoły).
Uczniowie gimnazjum ideę honorowego krwiodawstwa poznali poprzez realizację zadania związanego z wykonaniem prac plastycznych i literackich pod hasłem „KREW - NIEZASTĄPIONYM LEKIEM”. Wykonane przez uczniów prace wzięły udział w konkursie plastycznym i literackim organizowanym przez KHDK w Pabianicach. Na konkurs ten napłynęło ponad trzysta prac plastycznych i około dwudziestu prac literackich z gimnazjów powiatu pabianickiego. Nasi uczniowie okazali się jednak bezkonkurencyjni. Natalia Górecka zajęła I miejsce, Marcin Jurek II miejsce a Anię Krzysztofik wyróżniono. W konkursie literackim triumfowała Maria Woźna, której opowiadanie można przeczytać wchodząc na stronę szkolnego wolontariatu.
Organizator konkursu pan Andrzej Chałupka – przewodniczący KHDK w Pabianicach wręczył naszym laureatom, oprócz dyplomów i nagród, puchar dla szkoły za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży. Całość zwieńczyły liczne podziękowania i gratulacje, które przyjmowaliśmy od wszystkich zebranych.


Nasi historycy górą !

14 marca 2013 r. odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii i Współczesnym Ustroju Polski dla Szkół Gimnazjalnych organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach (organizator p. Dariusz Wypych). Gimnazjum w Dobroniu reprezentowali uczniowie klasy III c: Magdalena Hańćka i Maksym Prosisz (opiekun p. Wioletta Neugebauer). Do konkursu został również zgłoszony Miłosz Kania z klasy III a (opiekun p. Monika Pawełczyk), niestety w ostatniej chwili choroba uniemożliwiła mu udział w konkursie.
Nasze gimnazjum odniosło spektakularny sukces. Magda zajęła I, a Maksym II miejsce w konkursie. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody z rąk organizatora p. Wypycha, który zaszczycił nas swoją obecnością podczas Pikniku u Długosza. Przekazał również gratulacje opiekunom i dyrekcji szkoły, oraz zaprosił uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłam roku.

W.N.

"PIKNIK U DŁUGOSZA"


Wielka niespodzianka - Wielki sukces

Uczennice naszej szkoły, trenujące w Zespole Szkół im. ks. Jana Długosza i w Gminnym Domu Kultury w Dobroniu pod okiem p. Katarzyny Krysztofiak, zakwalifikowały się do Otwartych Mistrzostw Europy i Mistrzostw Europy. Zawody odbywały się dwa dni - 20 i 21 kwietnia 2013 r.   w Łodzi. Sam udział w mistrzostwach to wielki prestiż i ogromne wyróżnienie dla każdego zawodnika. W zmaganiach uczestniczyli zawodnicy z całej Europy, konkurując w kategoriach Disco Dance, Disco Dance Freestyle, Hip Hop, Jazz, Disco Show, Fantasy, Street Dance Revue. Były to formacje, mini formacje, duety i solówki.
Reprezentantki naszej szkoły odbywały treningi 3 razy w tygodniu pod czujnym okiem pani Katarzyny Krysztofiak (byłej zawodniczki, wielokrotnej medalistki Mistrzostw Łodzi, Mistrzostw Polski i brązowej medalistki Mistrzostw Świata w kategorii hip hop). Trening wytrzymałościowy ułożył dla zawodniczek Tomasz Sujecki, za co serdecznie dziękujemy. W Otwartych Mistrzostwach Europy w kat. hip hop solo juniorzy – liga B wystąpiły: Anna Krzysztofik i Kinga Otomańska. Dziewczęta dostały się do finału, zajmując wysokie miejsca: Kinga 4, zaś Ania 1 miejsce.
Wielki sukces w Mistrzostwach Europy odniósł również duet - Ania Krzysztofik i Karolina Lewandowska, który po ciężkich bojach wywalczył w finale 9 miejsce. Dziewczęta startowały w Ekstraklasie, wśród najlepszych z najlepszych.
Dziewczęta wystąpiły na zawodach, reprezentując Zespół Tańca „Fresh Move” działający w Gminnym Domu Kultury w Dobroniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


„SPRAWNI INACZEJ”

Problem niepełnosprawności nie dotyczy bezpośrednio nas zdrowych. Ale czy na pewno?
Odpowiedzi na to pytanie szukali uczniowie naszego gimnazjum, realizując na zajęciach z plastyki zadania, które miały przyczynić się do wykonania prac plastycznych, nt. „Mój kolega jest niepełnosprawny”.
Ze stu dwunastu prac, dwanaście zostało wybranych do reprezentowania naszej szkoły na szczeblu powiatowym.
Podczas uroczystej gali zorganizowanej 20 marca 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łasku, MAGDALENA HAŃĆKA odebrała dyplom oraz nagrodę za zajęcie II miejsca a Katarzyna Dąbrowska, Emilia Joachim i Miłosz Kania zostali wyróżnieni w tym konkursie.
Nagrody i dyplomy laureatom oraz uczestnikom konkursu wręczył gość honorowy, pan Marian Przybylski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w realizacji tego konkursu serdecznie dziękuję. Nagrodzonym gratuluję zwycięstwa i życzę dalszych sukcesów.

W.K.

Sukces Dominika

Po raz osiemnasty, w roku szkolnym 2012/13 odbył się ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
Edycja rozgrywana w bieżącym roku obejmowała okres walk o niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1887-1922. Tematyka zamykała się w datach, z których rok 1887- to opublikowanie przez płk Zygmunta Miłkowskiego broszury „Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym” oraz utworzenie z jego inicjatywy Ligi Polskiej, natomiast rok 1922 - to ukształtowanie granic odrodzonej II Rzeczpospolitej.
Naszą szkołę reprezentował Dominik Olech z klasy III D. Od początku roku szkolnego wraz z nauczycielką historii p. Wiolettą Neugebauer przygotowywał się do udziału w konkursie. Następnie przeszedł etap szkolny, rejonowy i dotarł do etapu wojewódzkiego. Swój udział zakończył sukcesem, otrzymując tytuł finalisty etapu wojewódzkiego.
Dominik wykazał się szeroką wiedzą z historii. Należą mu się gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów już w szkole średniej, a na razie powodzenia na egzaminie gimnazjalnym.

W.N.


fot. pochodzi ze strony Kuratorium Oświaty w Łodzi

PTAKI PABIANIC I OKOLIC - I MIEJSCE

W dniu 9.04.2013 r. w MOK-u w Pabianicach odbył się VI powiatowy konkurs ornitologiczny organizowany wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury i Muzeum Miasta Pabianic. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z miasta i powiatu pabianickiego. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test otwarty składający się z 20 pytań, rozpoznawali gatunki ptaków ze zdjęć oraz po śpiewie.
Uczennice z klasy Ib naszego gimnazjum: Ania Krzysztofik, Maja Bączyk i Monika Strzelec zdobyły I miejsce w kategorii gimnazjów. W nagrodę dziewczyny otrzymały dyplomy i przewodniki do rozpoznawania ptaków Europy i obszaru śródziemnomorskiego „Ptaki. Przewodnik Collinsa”.

Gratulujemy wygranej!


fot. MOK w Pabianicach

Pamiętamy…

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został on ustanowiony     w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pamiętają o tym święcie. W tym roku uczniowie pod opieką p. Wioletty Neugebauer przygotowali gazetkę ścienną z informacjami na temat zbrodni katyńskiej. Natomiast w dniu 12 kwietnia (piątek) zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym polskich jeńców wojennych oraz ludność cywilną pomordowanych przez reżim komunistyczny, oraz przy Dębach Katyńskich posadzonych jako hołd dobrońskim oficerom, którzy zginęli w Katyniu. Byli to: podporucznik Zygmunt Królik, podkomisarz Ignacy Bartuzel i nadkomisarz Robert Henryk Żychowski.

Wioletta Neugebauer


KONSULTACJE

W dniu 18.04.2013 r. (czwartek) odbędą się konsultacje z nauczycielami

17.00 - konsultacje rodziców z nauczycielami
18.00 - zebranie trójek klasowych z dyrektorem w stołówce

Kolejny sukces ,,Niezwyczajnych”

,,Sukces wynagradza trudy walki temu, kto o niego walczy”

Miło mi zakomunikować, iż Teatr ,,Niezwyczajni” po raz kolejny odniósł ogromny sukces na niwie teatralnej. 7 marca 2013 roku w gmachu VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, odbył się VII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych – w krainie wyobraźni.
Komisja Konkursowa przyznała zespołowi teatralnemu z Dobronia – I miejsce. Postanowiła również uhonorować wyróżniających się aktorów. Wyłoniono pięć osób, wśród których były dwie uczennice naszej szkoły: Natalia Karpińska i Anita Grzegorzewicz.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 10 maja 2013 roku w Bałuckim Ośrodku Kultury Lutnia.

Gratulacje!

Monika Pawełczyk


Sukces ,,Niezwyczajnych”

Dnia 6 marca 2013 roku, w gmachu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach odbyły się eliminacje do XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Konfrontacje 2013". Do konkursu przystąpiło siedem zespołów reprezentujących nasz region.
Teatr ,,Niezwyczajni” z Publicznego Gimnazjum w Dobroniu zaprezentował sztukę pt: ,,O tempora, o mores!”. Los głównych bohaterek - dziewcząt z różnych epok, borykających się z problemami dnia codziennego, przedstawiono przez pryzmat rodzącego się drzewa i upływającego w nim czasu, bez którego życie każdego z nas byłoby niemożliwe.
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na werdykt jury. Komisja Konkursowa w składzie: Przemysław Pałosz, Klaudia Wojciechowska oraz Dorota Olejnik jednogłośnie przyznała zespołowi teatralnemu ,,Niezwyczajni” z Publicznego Gimnazjum w Dobroniu I miejsce.
Przed nami kolejne wyzwanie, bowiem już 26 marca 2013 będziemy reprezentować nasz region w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych – Konfrontacje 2013. Po raz kolejny młodzi aktorzy (Natalia Karpińska, Anita Grzegorzewicz, Agnieszka Bojo, Sylwia Malinowska, Małgorzata Jurek, Justyna Jarzębak, Katarzyna Dąbrowska, Kinga Królik, Katarzyna Borek, Aleksandra Danka, Katarzyna Dychto, Oskar Mąkowski, Natalia Wójt, Karolina Otomańska, Patrycja Celeban ,Karolina Kłys, Anna Mądrakowska, Dominika Oset, Anna Krzytsztofik, Michalina Rzepkowska., Kinga Heleniak.), zaprezentują grę teatralną na deskach Bałuckiego Ośrodka Kultury ,,Lutnia”
w Łodzi.
Wszystkim moim aktorom serdecznie gratuluję i zapraszam do dalszej współpracy.

Monika Pawełczyk


Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 20 marca 2013 r. (środa)

17.00 Zebrania rodziców z wychowawcami w klasach wg harmonogramu

17.30 Konsultacje rodziców z nauczycielami

17.45 Zebranie trójek klasowych z dyrektorem w stołówce

Spotkania rodziców z wychowawcą odbędą się :

GIMNAZJUM
1 A - w zastępstwie Marzena Wartalska - sala nr 12
1 B - Bogusława Zajączkowska - sala nr 2
1 C - Wioletta Neugebauer - sala nr 6

2 A - Piotr Szela - sala nr 7
2 B - Monika Włodarczyk - sala nr 1
2 C - Joanna Słabiak - Szela - sala nr 11

3 A - Małgorzata Gorzelak - sala nr 3
3 B - Olga Pruszkowska - sala nr 9
3 C - Andrzej Antczak - sala nr 4
3 D - Anna Maliszak - sala nr 5

LICEUM
3 LO - Elżbieta Topolska - sala nr 8

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W roku 2011 dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
W tym roku w ramach obchodów tego święta na terenie powiatu pabianickiego PTTK Oddział'
w Pabianicach zorganizował I Turniej historyczny Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych”. Nasze gimnazjum reprezentowała liczna grupa 11 uczniów z klas I, II, III, przygotowywanych przez
p. W. Neugebauer i p. M. Pawełczyk- nauczycielki historii.
Uczniowie wzięli udział w prezentacji filmu nt.: Żołnierzy Wyklętych, wysłuchali przemówień zaproszonych gości m. in. Prof. Jana Bernera (byłego żołnierza AK), a następnie przystąpili
do pisania testu.
Wśród naszych uczniów największy sukces odnieśli: Miłosz Kania (III a) i Kinga Otomańska (II c), którzy zajęli 3 miejsce. 2 marca 2013 r. uczniowie wraz z opiekunami odebrali nagrody w Willi Hoffmana w Ksawerowie (siedziba Gminnego Domu Kultury). Mieli również możliwość poznania jednego z bohaterów, legendy wśród żołnierzy AK, gen. brygady Aleksandra Arkuszyńskiego pseudonim „Maj”- kawalera Orderu Virtuti Militari, odznaczonego dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Gen. Arkuszyński przeprowadził jedną z najbardziej spektakularnych akcji odbicia więźniów z siedziby UB przy ul Gdańskiej w Pabianicach.
Mimo zaawansowanego wieku (95 lat) generał odpowiedział na zaproszenie organizatorów          i podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Wyraził również swoje ogromne zadowolenie, że pamięć o nim i jego towarzyszach przetrwa, gdyż dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w konkursach na temat ich działalności, a dzisiaj już nikt nie fałszuje historii.


W.N.

„Magdalena Hańćka jak Tony Halik”

Niezmiernie miło nam poinformować, że uczennica Publicznego Gimnazjum w Dobroniu- Magdalena Hańćka została laureatką wojewódzkiego konkursu geograficznego „Przez lądy, morza i oceany – Australia i Oceania” organizowanego przez PODN w Pabianicach.
Konkurs był trzyetapowy. Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 1000 uczniów z gimnazjów województwa łódzkiego. Do finału dotarło 40 osób, a laureatami zostało jedynie 13 uczniów.
W zasadzie na każdym z etapów uczestnicy musieli „popisywać się” szczegółową wiedzą dotyczącą Australii i Oceanii, doskonałą znajomością mapy oraz umiejętnościami, z którymi mógłby mieć problem niejeden maturzysta. A jednak nasza Magda podołała wyzwaniu, walcząc jak lew w kolejnych etapach konkursu. Na uwagę zasługuje również fakt, że wśród laureatów nie było żadnego ucznia z Pabianic czy Łasku.
Uroczystość rozdania nagród odbyła się 6 lutego 2013 roku. Jak co roku organizatorzy konkursu zadbali o to, aby uczniowie, którzy zwyciężyli w konkursie, poczuli się wyjątkowo. Oprócz dyplomów i zaświadczeń uczniowie otrzymali również cenne nagrody oraz mieli możliwość uczestnictwa w wyjątkowym wykładzie o Australii wygłoszonym przez podróżnika Marka Tomalika.

MW


Magdalena Hańska odbiera dyplom i nagrody

Kursy autobusów podczas rekolekcji

Dowóz na mszę o godz. 8.00:
1 autobus                2 autobus3 autobus
7.10 Poleszyn7.15 Chechło Pierwsze7.10 Brogi
7.15 Orpelow 7.20 Pabianice7.15 Ldzań
7.20 Kolumna 7.35 Chechło Drugie 7.25 Róża
7.35 Markówka Wincentów7.35 Mogilno

Po mszy odwóz ok. godz. 9.00

Przywóz oraz odwóz uczniów odbywać się będzie sprzed budynku Gimnazjum w Dobroniu.

Dyktando Ekologiczne

15 stycznia 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta odbyła się XV edycji dyktanda o treściach ekologicznych. W konkursie mogli brać udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum z miasta i powiatu pabianickiego. Naszą szkołę reprezentowały: Dominika Oset, Weronika Piątkowska, Anna Krzysztofik, Martyna Krysiak i Kinga Irzykowska.
Miło nam oznajmić , iż Ania Krzysztofik zajęła 7 miejsce. Gratulujemy wszystkim reprezentantkom szkoły, zwłaszcza, że konkurs nie należy do najłatwiejszych.

MG


Bal Studniówkowy 2013

„Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć (..) Trzeba marzyć”

Uczniowie trzeciej klasy Liceum w Dobroniu mogą skupić się tylko na egzaminie maturalnym, ponieważ swoją studniówkę mają już za sobą.

Taka noc, jaka miała miejsce kilka dni temu, nigdy się nie powtórzy. W sobotę, 2 lutego 2013r., odbył się bal studniówkowy. Zanim młodzież uległa nastrojowi szampańskiej zabawy i niebiańskiej radości, powitała – słowem i kwiatami – gości przybyłych na uroczystość: dyrektora szkoły p. Agnieszkę Dolewę, nauczycieli, przedstawiciela Rady Rodziców - Małgorzatę Wągrowską oraz wszystkich zaproszonych gości.

Prowadzącymi studniówkę byli uczniowie naszej klasy – Klaudia Matczak, Kajetan Kluch i Paweł Tomczak, którzy z przyjętego na siebie obowiązku wywiązali się doskonale.
Wszystkie przemówienia zostały wysłuchane z ogromną uwagą, jednak nie da się ukryć, że najistotniejsze dla maturzystów były te wygłoszone przez osoby im najbliższe – wychowawców – Elżbietę Topolską i Dariusza Jakóbka. Szczególnie ciepłe podziękowania zostały skierowane w stronę Pani Elżbiety Topolskiej, która przygarnęła pod swoją opiekę klasę III liceum w bardzo trunym i istotnym dla nich okresie przygotowań do studniówki, ale przede wszystkim do matury.
Motywem przewodnim balu były słowa Jonasza Kofty, które zostały wygłoszone podczas symbolicznego wypuszczenia balonów przez maturzystów: „Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć (...) Trzeba marzyć”. Każdy z gości otrzymał od licealistów czterolistną koniczynkę - symbol pomyślności. Uczniowie pragnęli ofiarować innym szczęście i sprawić, aby nie opuściło ich aż do dnia matury. Był też czas podziękowań dla dyrekcji szkoły i nauczycieli, a przede wszystkim dla wychowawców. Młodzież pamiętała również o tym, aby podziękować rodzicom, będących dla nich przykładem i wsparciem. Szczególne podziękowania skierowali na ręce Pani Małgorzaty Wągrowskiej, która od początku do końca czuwała na każdym detalem imprezy.

Wodzirej „202” w ogromnym cylindrze, przypominającym nakrycie głowy Kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów, zakończył część oficjalną słowami z „Pana Tadeusza”: „Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi …”. Dyrektor A. Dolewa oficjalnie rozpoczęła bal słowami: „Poloneza czas zacząć". Uczniowie w sposób perfekcyjny i zachwycający zaprezentowali się w staropolskim tańcu, do którego niezmordowanie przygotowywała ich Pani Katarzyna Krysztofiak.

Balony wypuszczone z rąk wszystkich obecnych na sali, wzleciały ku górze. Bajeczna atmosfera, mimo upływu czasu nie uleciała i towarzyszyła nam do białego rana.

Agnieszka Gawrych


Bal gimnazjalny

Przez trzy lata nie szczędziliśmy naszych wysiłków, zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. 26 stycznia 2013 roku był dla nas dniem szczególnym. Mogliśmy odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by dać się porwać zabawie…
Wraz z wybiciem godziny 17.00 pani dyrektor - Agnieszka Dolewa oficjalnie rozpoczęła bal gimnazjalny krótką przemową. Zaraz po tym w podniosłą atmosferę wprowadziły nas słowa wieszcza, Adama Mickiewicza "(...)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi(...)". Uczniowie klas III, słysząc słowa ,,Poloneza czas zacząć”, rozpoczęli ten staropolski taniec, do którego choreografię przygotowała pani Katarzyna Krysztofiak. Za co jeszcze raz składamy jej serdeczne podziękowania.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy rzucili się w wir zabawy. Muzyka bardzo szybko porwała nas do tańca. Wszyscy świetnie się bawili. Niestety nic nie trwa wiecznie. Ku smutkowi uczniów czas wyznaczony na zabawę minął nader szybko. Jednak zostało nam mnóstwo cudownych wspomnień, które zostaną w naszej pamięci na zawsze.

Kamila Kowalska


Występy CABOOM w 2013 roku.

czytaj wiecej w zakładce "Koło taneczne"

Życzenia


Szkolny Konkurs Ortograficzny

Jak co roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia organizowany jest Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym biorą udział reprezentanci wszystkich klas gimnazjum. Ci, którym nie straszne jest ż, h, ó, czy nawet rz.
W tym roku na I miejscu uplasowała się Natalia Karpińska (kl. IIIa), na II. Dominik Olech (kl. IIId), zaś III miejsce zajął Mateusz Sokołowski ( kl. IIa).
Wśród klas I miejsce ex aequo zajęła IIIc i IIa, zaś III miejsce osiągnęła IIb.

Gratulujemy!


Wielki sukces w V Powiatowym Konkursie Ortograficznym

12 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury w Pabianicach odbyło się uroczyste podsumowanie V Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Dyslektyków i Dysortografików. Konkurs był przygotowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim pod patronatem Starostwa Powiatowego w Pabianicach, które ufundowało nagrody. Przystąpiło do niego 68 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów całego powiatu pabianickiego. Publiczne Gimnazjum w Dobroniu reprezentowało tylko dwóch uczniów - Karolina Jankowska (2b) oraz Maksym Prusisz (3c) i ku naszej radości zostali oni laureatami konkursu. Maksym uplasował się na II miejscu, zaś Karolina na III. Serdecznie im gratulujemy!

Małgorzata Gorzelak


Pasowanie uczniów klas pierwszych

28 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do wspólnoty naszej szkoły. Z przyczyn od nas niezależnych nasze małe kociaczki nie spodziewały się, że kiedykolwiek to nastąpi. Wielkie było ich zdziwienie, gdy nagle na trzeciej godzinie lekcyjnej zostali poproszeni na hol, a członkowie SU zaczęli malować na ich twarzach kocie wąski i noski. Ale na tym nie zakończyły się przygody pierwszaków. Do wykonania miały bowiem zadania. Na początek zaprezentowali poziom swoich umiejętności wokalnych. Następnie niczym kotki bawiące się kłębkiem wełny, uczniowie klas pierwszych musieli rozwinąć, a następnie zwinąć rolkę papieru toaletowego. Zadanie pozornie łatwe, nie należało do najprostszych, gdyż pierwszaczki mogły używać tylko głowy, a ściślej mówiąc czoła. Następnie swoją koordynacją ruchową i zgraniem mogła wykazać się głowa i szyja klasy, czyli przewodniczący i zastępca. Ich zadaniem było przeniesienie i nie rozlanie kubka wody ze STARTU do METY w pozycji „na barana”. Kolejnym wyzwaniem, jakiemu należało stawić czoła, było zjedzenie dziesięciu produktów przez dziesięciu uczniów jednej klasy. Te smakołyki to: kawałek grejpfruta, pączek, kawałek cytryny, ogórek kiszony, gorzka czekolada, banan, kieliszek bułki tartej, marchew, kieliszek cukru pudru i kromka suchego chleba. Kolejna konkurencja polegała na przedmuchaniu z zawiązanymi oczami banknotu leżącego na stole na stronę przeciwnika. Podczas zawiązywania oczu pierwszaczki nie mogły dostrzec, że banknot zamieniony został na mąkę. W rezultacie hol pokrył się warstwą białego pyłu. Czymże byłby uczeń w swoje ukochanej szkole bez wiedzy o niej? Dlatego nasze koteczki przeszły również mały test wiedzy.
Po miłej i integrującej zabawie przyszedł czas na oficjalną część akademii, po której pierwszaki powędrowały na kolejne lekcje jako pełnoprawni obywatele szkoły. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci i będą go miło wspominać.

Anita vel Grześ & Natalia vel Karpik

Czwarte miejsce na V Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych

17.11. 2012 Szkolny Zespół Tańca CABOOM wystąpił na Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Power Dance” wraz z innymi formacjami z całego kraju.

czytaj wiecej w zakładce "Koło taneczne"

Uczennice Zespołu Szkół w Dobroniu na Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych

16 listopada 2012 roku dziewczęta z Zespołu Szkół w Dobroniu po raz pierwszy próbowały swoich sił w tańcu na Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych.

czytaj wiecej w zakładce "Koło taneczne"

KERMIT 2012

Dnia 23 listopada 2012 roku odbyła się VIII edycja przeglądu piosenki anglojęzycznej KERMIT, organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach.
Przegląd ten wrócił po 6 latach przerwy. Publiczne Gimnazjum w Dobroniu wzięło udział w tym konkursie po raz pierwszy. Uczestnicy mieli zaprezentować przed trzyosobowym jury dwie piosenki. Jeden utwór o tematyce dowolnej, drugi zaś tekstem lub formą miał przedstawiać treści ekologiczne. Do konkursu została zgłoszona Michalina Rzepkowska z klasy Ib. Uczennica zaśpiewała utwór Duffy „Mercy” jako dowolną natomiast o treści ekologicznej piosenkę z repertuaru Michaela Jacksona „Heal the Word” (Uleczmy Świat). Ważna była interpretacja, swoboda posługiwania się językiem angielskim, obycie ze sceną i pomysł na przedstawienie utworów. Michalina część refrenu w piosence Michaela Jacksona wykonała na altówce. Pojechałyśmy tam z ciekawości, aby zobaczyć jak wygląda konkurs tego typu i sprawdzić możliwości wokalne uczennicy. Jakim ogromnym zaskoczeniem było dla nas, kiedy podczas ogłaszania wyników okazało się, że nasza Michalina zajęła I miejsce.

Gratulacje!

Bogusława Zajączkowska

Nasza Niepodległość

Dzień Niepodległości to ważne święto dla wszystkich Polaków. Przypomina nam o czynach polskich patriotów, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. W 1795 r. w wyniku III rozbioru nasze państwo przestało istnieć. Przez 123 lata wielu Polaków marzyło o własnym, suwerennym kraju. Wolność przyszła 11 listopada 1918 r.
W naszej szkole co roku staramy się w sposób uroczysty przypomnieć tę ważną datę w historii Polski. W ramach obchodów Dnia Niepodległości Koło Teatralne pod opieką p. Moniki Pawełczyk przygotowało spektakl, którego treść nawiązywała do najważniejszych wydarzeń z okresu niewoli Polski. Nie zabrakło jednak również odwołania się do teraźniejszości i apelu do młodych Polaków o to, by szanowali WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, ale przede wszystkim siebie nawzajem. W drugiej części wystąpił chór szkolny pod kierunkiem p. Janiny Lewandowskiej, który zaprezentował koncert pieśni patriotycznych. Oprawę słowną przygotowała klasa I c , z pomocą p. Wioletty Neugebauer.
Uroczystość ta przypomniała nam, jak ważna jest niepodległość oraz jak wielkie znaczenie ma pamięć narodu o tym, co wydarzyło się w przeszłości. Bohater narodowy, Ojciec Wolnej Polski Józef Piłsudski mawiał: „Naród, który nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

Wioletta NeugebauerZaproszenie


Dyrekcja, grupa inicjatywna „Przyjaciele”
oraz cała społeczność szkolna Zespołu Szkół w Dobroniu
mają zaszczyt zaprosić
Mieszkańców gminy
na uroczystość obchodów rocznicowych
„Dnia Patrona – ks. Jana Długosza”,
połączoną z otwarciem
„Ścieżki zdrowia – zdrowe i sprawne dzieci”.
Uroczystość odbędzie się
w dniu 30 listopada 2012 roku o godz. 11.00
w budynku szkoły.


Przebieg uroczystości
11.00 – uroczyste rozpoczęcie
11.10 – część artystyczna
12.00 – otwarcie „Ścieżki zdrowia – zdrowe i sprawne dzieci”
12.40 - poczęstunek


„Ścieżka zdrowia – zdrowe i sprawne dzieci” – nasz projekt

W miesiącu maju Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprosiło naszą szkołę do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W VII edycji tego programu wspierano projekty, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs prowadzony był z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Przystępując do projektu w ramach VII edycji programu „Działaj lokalnie”, nasza szkoła miała na uwadze zainicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. W związku z tą ideą na terenie szkoły zawiązała się nieformalna grupa inicjatywna „Przyjaciele”, która postanowiła przygotować projekt zgodny z oczekiwaniami uczniów naszych gminnych szkół.
Głównym celem projektu „Ścieżka zdrowia – zdrowe i sprawne dzieci” było propagowanie aktywności ruchowej wśród najmłodszych, młodzieży, rodziców oraz społeczności lokalnej jako ważnego czynnika wpływającego na zdrowie. Najbardziej zależało nam na inicjowaniu zajęć na świeżym powietrzu. Tego typu aktywność fizyczna to sama radość i zdrowie. Cenna jest także umiejętność współpracy w grupie i odpowiedzialność za nią nie tylko w czasie lekcji! To również aktywne spędzenie czasu wolnego. W związku z realizacją wyznaczonego celu, przystąpiliśmy do działań, które miały przyczynić się do jego osiągnięcia.
Z grupą inicjatywną „Przyjaciele” dokonaliśmy demontażu elementów zużytego i skorodowanego sprzętu na terenie boiska szkolnego, wyrównaliśmy miejsce, na którym miała stanąć „ścieżka”. Następnie, po zagospodarowaniu terenu i nawiezieniu piasku pod urządzenia, przeprowadzony został montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych: zestaw do podciągania, zestaw do pompek, poręcze gimnastyczne. Na koniec przeprowadziliśmy prace porządkowe i zleciliśmy przegląd wykonanej inwestycji.
Doposażenie terenu szkoły w urządzenia sportowo- rekreacyjne pozwoliło rozszerzyć ofertę działań szkoły na rzecz rozwijania aktywności ruchowej uczniów i rodziców. Mamy nadzieję, że zabawy z wykorzystaniem tych urządzeń zachęcą środowisko lokalne do aktywnego wypoczynku.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, bez których ten projekt nie udałby się, a więc wójtowi gminy Dobroń Robertowi Jarzębakowi, pracownikom Urzędu Gminy Dobroń, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle i w Dobroniu, Dyrekcji Zespołu Szkół pani Agnieszce Dolewie i pani Agnieszce Jarzębiak, Radzie Rodziców, wszystkim wolontariuszom, nauczycielom Zespołu Szkół, panu Jerzemu Antoniakowi i pani Katarzynie Krysztofiak, pracownikom szkoły, pani Elżbiecie Woźnej i panu Pawłowi Holakowi a w szczególności pani Wiolecie Wojdyńskiej – Kusiak – koordynatorowi projektu.

Grupa inicjatywna „Przyjaciele”ZEBRANIE Z RODZICAMI
UWAGA

DNIA 3 GRUDNIA 2012 R. PONIEDZIAŁEK O GODZ. 16.30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI

1. SZKOLENIE „BLOK AGRESJA I PRZEMOC”

2. ZEBRANIE WYCH0WAWCÓW Z RODZICAMI W KLASACH

3. KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

4. ZEBRANIE RODZICÓW KLAS 3 DOTYCZĄCE ORGANIZACJI BALU GIMNAZJALNEGO

Dzień Edukacji Narodowej

15 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowała klasa IIIA wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Gorzelak.
Po życzeniach pani Dyrektor Agnieszki Dolewy skierowanych do całej społeczności szkoły, wszyscy obecni zostali zaproszeni do wzięcia udziału w quizie sprawdzającym wiedzę na temat naszej placówki. W duchu życzliwej rywalizacji w turniejowe szranki stanęły dwie drużyny - PRACOWNICY SZKOŁY kontra UCZNIOWIE. Przed uroczystością przeprowadzono na terenie gimnazjum ankietę zawierającą 11 pytań, a spośród wskazań wyłowiono cztery najpopularniejsze odpowiedzi. Pytano między innymi o najczęściej kupowane produkty w sklepiku szkolnym, o najsmaczniejsze danie serwowane w stołówce szkolnej czy ulubiony przedmiot.
Czas przeznaczony na zabawę bardzo szybko minął i mimo że zwycięską drużyną okazała się drużyna pracowników szkoły, to słodką niespodzianką zostali poczęstowani wszyscy - i uczestnicy, i widzowie.

MGEuropejski Dzień Języków

Dnia 26 września 2012 (jak co roku) organizowany był w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Akademia miała charakter rozrywkowo-konkursowy. Uczniowie prowadzili ze sobą dialogi, a widownia miała za zadanie odgadnąć gdzie i w jakim języku był prowadzony. Było czym się popisać, ponieważ pierwszy raz pojawił się w naszej szkole, obok języka angielskiego i niemieckiego, język grecki. Uczniowie śpiewali piosenki, których tytuły należało odgadnąć. Na koniec miało miejsce wspólne karaoke z utworami dla każdego. Wszyscy mieli możliwość sprawdzenia siebie w roli piosenkarza. Hitem okazał się utwór Jurij Shatunov – „Bielyje Rozy”. Na dwa tygodnie przed uroczystością został ogłoszony konkurs dla uczniów na plakat promujący naukę języków obcych. Poziom prac w tym roku był tak wysoki, że jury postanowiło przyznać wyróżnienia wielu osobom. Wszyscy bawili się doskonale. Do usłyszenia w przyszłym roku.

Bogusława ZajączkowskaKONKURS PLASTYCZNY
Temat: Idol sportowy w akcji.

Przedstaw sylwetkę sportowca w ruchu - akcji (wykonującego ćwiczenie).

Technika: dowolna, płaska.

Format pracy: Nie mniejszy niż A4

Termin oddania prac: do 15.12.2012 r.

Prace oddajemy do Pani Katarzyny Krysztofiak

Ze wszystkich oddanych prac zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najciekawsze prace.

Życzymy powodzenia!

ZBIÓRKA POŻYWIENIA
Z okazj Światowego Dnia Zwierząt
biblioteka szkolna organizuje:
ZBIÓRKĘ POŻYWIENIA
dla psów i kotów ze schroniska w Pabianicach
w dniach od 8 do 30 październikaPOTRZEBNE SĄ:
- sucha karma
- makaron
- ryż
- kasza


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2012/2013
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Jana Długosz w Dobroniu ustala w roku szkolnym 2012/2013 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Publiczne Gimnazjum
• dzień 2 listopada 2012 r. tj. piątek Dzień Zaduszny;
• dni 23,24,25 kwietnia 2013 r., w których w szkole odbywa się egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
• dzień 2 maja 2013 r., tj. czwartek Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej;
• dzień 31 maja 2013 r.tj. piątek po Bożym Ciele;

Liceum Ogólnokształcące
• dzień 2 listopada 2012 r. tj. piątek Dzień Zaduszny;
• dzień 2 maja 2013 r., tj. czwartek Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej;
• dni, w których w szkole odbywa się pisemny egzamin dojrzałości w ostatnim roku nauki w liceum - 7, 8, 9 maja 2013 r.,
• dzień 31 maja 2013 r.tj. czwartek po Bożym Ciele;

WYWIADÓWKA 10.09.2012

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 10 września 2012 r. (poniedziałek)

17.00 - Zebrania rodziców z wychowawcami w klasach wg harmonogramu

17.45- Zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem

Spotkania rodziców z wychowawcą odbędą się:

GIMNAZJUM
1 A - Monika Pawełczyk - sala nr 12
1 B - Bogusława Zajączkowska - sala nr 2
1 C - Wioletta Neugebauer - sala nr 6

2 A - Piotr Szela - sala nr 7
2 B - Monika Włodarczyk - sala nr 1
2 C - Joanna Słabiak - Szela - sala nr 11

3 A - Małgorzata Gorzelak - sala nr 3
3 B - Edyta Binder - sala nr 9
3 C - Andrzej Antczak - sala nr 4
3 D - Anna Maliszak - sala nr 5

LICEUM
3 LO - Elżbieta Topolska - sala nr 8

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

3 września 2012 r. poniedziałek
10.00- Msza święta dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. Jana Długosza


PO MSZY ŚW.
Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół.


DOWÓZ UCZNIÓW (do kościoła):
1 autobus                2 autobus3 autobus
9.30 Poleszyn9.15 Chechło Drugie8.40 Morgi, Brogi, Ldzań
9.35 Orpelow 9.35 Szczerki9.05 Roża
9.40 Kolumna 9.35 Wincentów 9.10 SP Mogilno
9.35 9.40 Markówka 9.15 z Mogilna Małego Dobroń Duży
9.35 Chechło Pierwsze
9.40 Pabianice

ODWÓZ po rozpoczęciu o godzinie 12.30
1 autobus                 2 autobus3 autobus
Chechło Drugie MarkówkaChechło Pierwsze
Orpelow SzczerkiPabianice
Kolumna Wincentów
Poleszyn Mogilno
Róża
Ldzań
Brogi/ Morgi
Godzina: 00:13

Szkoła realizowała projekt "Ścieżka zdrowia - zdrowa i sprawna młodzież". Zadanie współfinansowane ze środków programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM"


Projektu „Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…” realizowany przez uczniów Gimnazjum w DobroniuStrona "Trzy Dęby" została stworzona w ramach projektu edukacyjnego pt. "Dobrońskie Dęby Pamięci"W 2008 r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia wyposażona została w komputery PC Windows Vista.Copyright by Maksym Prusisz, Przemysław Tomaszewski, Joanna Słabiak-Szela, Piotr Szela - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna